Showing all 20 results

Năm 1903, thương hiệu đồng hồ Ogival ra đời tại La Chaux-de-Fonds – Thụy Sĩ .Cha đẻ của Ogival là Rene Brandt, logo của hang là hình ảnh 1 chú cá nhảy, bắt nguồn từ niềm đam mê, niềm kiêu hãnh. Với ý nghĩa mang lại tình yêu và phước lành. Thêm nữa, cùng với chất lượng đồng hồ đạt tiêu chuẩn Thụy Sĩ, thương hiệu đồng hồ với logo chú cá này đã có mặt tại rất nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

11,386,000 
11,630,000 
11,630,000 
11,630,000 
11,386,000 
11,630,000 
11,630,000 
10,884,000 
12,200,000 
10,884,000 
13,962,000 
24,842,000 
13,797,000 
12,930,000 
14,622,000 
29,760,000 
28,968,000 
25,576,000 
31,100,000 
32,402,000