1. Chính sách bảo mật :

1.1. Chính sách thông tin khách hàng

Khi mua sản phẩm hoặc bảo hành / Sửa chữa tại Ori Luxury, cửa hàng thu thập thông tin khách hàng bao gồm :

 • Họ và tên khách hàng.
 • Số điện thoại khách hàng.
 • Giới tính.
 • Email.
 • Địa chỉ.
 • Ngày, tháng, năm sinh.

1.2. Mục đích thu thập thông tin khách hàng

 • Tiếp nhận bảo hành, sửa chữa / trả bảo hành, sửa chữa cho khách hàng qua số điện thoại.
 • Cung cấp thông tin, hỗ trợ khách hàng khi có yêu cầu.
 • Thực hiện khảo sát khách hàng.
 • Tiếp nhận thông tin về góp ý, khiếu nại.
 • Áp dụng các chương trình khuyến mãi cho khách hàng (Nếu có).

2. Phạm vi sử dụng thông tin khách hàng :

Ori-Luxury cam kết bảo mật thông tin khách hàng và không tự ý sử dụng thông tin khách hàng với các mục đích buôn bán, trao đổi thông tin cho bên thứ ba. Nhưng trong một số trường hợp đặc biệt như sau :

 • Được sự đồng ý của khách hàng.
 • Theo yêu cầu của cơ quan chính phủ phù hợp với luật pháp Việt Nam.

Ori-Luxury sẽ lưu trữ thông tin khách hàng trong hệ thống nội bộ của cửa hàng trong quá trình cung cấp dịch vụ cho đến khi hoàn thành mục thu thập hoặc có yêu cầu huỷ thông tin từ bên khách hàng.